Περιοχή μέλους Χρήστης Συνθηματικό Είσοδος Εγγραφή Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Ημερομηνία / Ώρα
Νέα της στιγμής :
img
ΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ…print
Εκλογές Δικηγορικού Συλλόγου 2011 - 01/02/2012 13:15
Ένα άρθρο για τις ανάγκες ασφάλισης των δικηγόρων

ΕΧΕΙ Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΓΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ; ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ…

Πώς μπορεί ένας δικηγόρος ή ένα δικηγορικό γραφείο να καλύψει ολοκληρωμένα το σύνολο των ασφαλιστικών του αναγκών;

Καταρχήν, χρησιμοποιώντας την πιο ευρεία κάλυψη που υπάρχει, την κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου των Περιουσιακών Στοιχείων. Με αυτό τον τρόπο, ασφαλίζονται τα πάγια (κτίριο, βελτιώσεις κτιριακών υποδομών, ηλεκτρονικό, μηχανολογικό εξοπλισμό & λοιπά περιεχόμενα) έναντι της τυχαίας υλικής ζημίας.
Εξίσου σημαντικό, είναι η κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από το Π.Δ. 81/2005 περί Δικηγορικών Εταιρειών : «το νομικό πρόσωπο της δικηγορικής εταιρείας ευθύνεται απέναντι στους τρίτους για τις πράξεις ή παραλείψεις των εταίρων δικηγόρων…», «…εις ολόκληρο ευθύνεται και ο υπαίτιος για την πράξη ή την παράλειψη δικηγόρος εταίρος». Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται η φήμη του νομικού προσώπου και των επαγγελματιών, εξασφαλίζεται ελαχιστοποίηση των οικονομικών συνεπειών για τους εταίρους σε περίπτωση αξιώσεων τρίτων.

Σε ποιους απευθύνονται οι συγκεκριμένες ασφαλιστικές καλύψεις;
Σε Δικηγορικά Γραφεία, Δικηγορικές Εταιρίες (Law Firms) και ελεύθερους επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι δεν απασχολούνται σε νομική εταιρεία ή δικηγορικό γραφείο

Τι καλύπτεται με το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου των Περιουσιακών Στοιχείων για δικηγορικά γραφεία και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κάλυψης;
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί παρέχοντας πολυεπίπεδη ασφαλιστική προστασία με την οποία καλύπτονται τα ακόλουθα :
Βασικός Κορμός:
•    Περιουσιακά Στοιχεία – Κατά παντός Κινδύνου
•    Κτίρια, Βελτιώσεις, Κρύσταλλα
•    Ηλ. Εξοπλισμός
•    Λοιπά περιεχόμενα
•    Χρήματα (ταμείο, χρηματοκιβώτιο, μεταφορές χρημάτων)
•    Αστικές Ευθύνες προς Τρίτους – Υψηλά όρια κάλυψης
•    Λειτουργίας χώρων (Γενική Αστική Ευθύνη)
•    Προς υπαλλήλους (Αστική Ευθύνη Εργοδότη)
•    Προς Εργαζομένους/προμηθευτές (Αστική Ευθύνη Διεύθυνσης & Στελεχών)
•    Συμπληρωματικά Έξοδα (μετά από Ζημία)
•    Διακοπή Εργασιών/Απώλεια Κερδών
•    Προσωπικό Ατύχημα (για τον επιχειρηματία)
 Προαιρετικές Επεκτάσεις:
•    Κάλυψη Σεισμού για τα περιουσιακά στοιχεία – προαιρετική επέκταση
•    Προσωπικό Ατύχημα (για εργαζομένους) – προαιρετική επέκταση
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος συνοψίζονται στα ακόλουθα:
•    Κάλυψη Περιουσίας – Κατά παντός Κινδύνου, η ευρύτερη δυνατή κάλυψη για τα περιουσιακά στοιχεία
•    Ευρύτητα παρεχόμενων καλύψεων – οι καλύψεις που περιέχονται στο πρόγραμμα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή προστασία της επιχείρησης σε περιπτώσεις ζημιών
•    Λειτουργία του προγράμματος σε περιπτώσεις ζημιών – Ουσιαστική προστασία – Oι καλύψεις/τμήματα ασφάλισης σε περίπτωση ζημίας λειτουργούν συμπληρωματικά και προσθετικά ανεξάρτητα από το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο του τμήματος ασφάλισης περιουσίας
•    Ένα συμβόλαιο για το σύνολο των βασικών ασφαλιστικών αναγκών
•    Ευνοϊκή τιμολόγηση – Χαμηλό κόστος ασφάλισης – Οι τιμολογήσεις των σύγχρονων προγραμμάτων είναι παραμετρικές και επιτρέπουν την χρήση εκπτώσεων με αποτέλεσμα το αναλογικό ασφάλιστρο να μειώνεται όσο προστίθενται καλύψεις στο ασφαλιστήριο προς όφελος του ασφαλιζόμενου
•    Ευελιξία στις μεταβολές των ασφαλιστικών αναγκών. Μεταβολές των αξιών/ορίων ασφάλισης εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα στο ίδιο ασφαλιστήριο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.chartisinsurance.com/Smart-Business-Solutions

 

 

Στο κομμάτι των επαγγελματικών ευθυνών δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων, γιατί να επιλέξει κάποιος το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο;

Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη δημιουργεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας των ευθυνών για τα ακόλουθες κατηγορίες:
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικηγόροι
Η δικηγορική εταιρεία (το νομικό πρόσωπο),
Οι εταίροι της δικηγορικής εταιρείας
Οι συνεργάτες δικηγόροι για τις υποθέσεις που χειρίζονται για λογαριασμό της δικηγορικής εταιρείας,
Οι ασκούμενοι δικηγόροι στη δικηγορική εταιρεία,
Οι υπάλληλοι της δικηγορικής εταιρείας και
Οι κληρονόμοι όλων των παραπάνω προσώπων

Καταγράφοντας τους λόγους αξιώσεων – απαιτήσεων, καταλήγουμε στις παρακάτω βασικές κατηγορίες περιπτώσεων:
Λανθασμένη επαγγελματική συμβουλή ή ελλείψεις κατά την παροχή επαγγελματικής συμβουλής
Παραγραφές αδικημάτων (μη εμπρόθεσμη δίκη)
Λάθη σε συμβάσεις
Δυσφήμιση / συκοφαντία
Παράνομη δίωξη / κατάχρηση διαδικασίας
Παραβίαση προσωπικών δεδομένων
Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Συνοπτικά, οι παρεχόμενες καλύψεις του ασφαλιστηρίου επαγγελματικών ευθυνών είναι οι εξής:
Αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος
Αποζημίωση για Απαιτήσεις τρίτων εξαιτίας δυσφήμισης – συκοφαντίας
Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας / παράβαση καθήκοντος / παράβαση απορρήτου
Έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας
Ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού
Απώλεια εγγράφων
Έξοδα παρουσίας ενώπιον Δικαστηρίων
Εκτεταμένη Περίοδος Γνωστοποίησης Απαιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:  www.chartisinsurance.gr/PI

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω για να λάβω προσφορά ή να θέσω ερωτήματα για την ασφάλιση;

Επικοινωνήστε με τον Ασφαλιστικό σας Σύμβουλο ή με την Chartis και ζητήστε προσφορά για ό,τι μπορεί να αφορά την ασφαλιστική σας κάλυψη. Σε κάθε περίπτωση, οι άνθρωποι της Chartis είναι πρόθυμοι να απαντήσουν στα ερωτήματά σας.

Λίγα λόγια για την Chartis
H Chartis κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλειών, εξυπηρετώντας περισσότερους από 40 εκατομμύρια πελάτες σε 160 χώρες και πολιτείες. Η ονομασία Chartis, που προέρχεται από την ελληνική λέξη «χάρτης», υπογραμμίζει την 90χρονη ιστορία της Εταιρίας ως επιτυχημένου παγκόσμιου πρωτοπόρου και συμβολίζει την πειθαρχημένη αλλά και ευέλικτη πλοήγηση μέσα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές, τους σύνθετους κινδύνους και τις διεθνείς επιχειρηματικές προκλήσεις.
Με ιστορία που ξεκινά το 1935, η Chartis Greece αποτελεί ένα διαχρονικά σταθερό και φερέγγυο ασφαλιστικό οργανισμό στην ελληνική αγορά. Με απαράμιλλη τεχνογνωσία, υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, ισχυρά δίκτυα πωλήσεων και βραβευμένο εργασιακό περιβάλλον, η Chartis Greece διακρίνεται για το πλήθος και το εύρος των προϊόντων που προσφέρει, διαμέσου μιας από τις πλέον επιτυχημένες πλατφόρμες επιχειρηματικών και προσωπικών ασφαλειών.
Μέσω των Personal Solutions στηρίζει ιδιώτες και οικογένειες στις καθημερινές ασφαλιστικές ανάγκες τους. Επενδύοντας στην εξέλιξη μίας σειράς ευέλικτων και προσιτών λύσεων, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις προσωπικές και οικογενειακές ασφαλιστικές ανάγκες κάθε ασφαλιζόμενου.
Τo Private Client Group απευθύνεται στις ειδικές απαιτήσεις ιδιωτών με υψηλής αξίας περιουσιακά στοιχεία. Με μία προϊοντική παλέτα που περιέχει πλήθος καλύψεων και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, μπορεί να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς ασφαλιζόμενους.
Τα Business Solutions συνδράμουν μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις στις εξειδικευμένες επιχειρηματικές απαιτήσεις τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Καθημερινά, οι άνθρωποί μας εξασφαλίζουν την επιτυχία των επιχειρηματικών πλάνων των επιχειρήσεων. Παρέχουμε ασφαλιστικές καλύψεις και υπηρεσίες για όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απευθυνόμαστε τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών όσο και σε μεσαίες επιχειρήσεις ή σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε ολόκληρο τον κόσμο.
Τα Smart Business Solutions έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρουν έξυπνες και πρακτικές λύσεις σε πάνω από 400 κατηγορίες αναπτυσσόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Περιλαμβάνουν πλήθος πρωτοποριακών καλύψεων για τα περιουσιακά στοιχεία, τον εξοπλισμό, τις ευθύνες, τα προϊόντα και γενικότερα το σύνολο των κινδύνων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.chartisinsurance.gr